Home

Jacob Boeme og Edgar Cayce hadde visjoner om en ny verdensorden som er noe helt annet enn den globale orden verden nå styrer mot.

«In the time of the end, the time of the Lily, these writings will be sought as serviceable. To all such who are shooting forth into the fair Lily in the

Kingdom of God, who are in the process of birth, are these lines written; that each may be strengthened, and bud in the life of God, and grow and

bear in the Tree of paradise; that each branch and twig in this fair Tree may contribute, help and shelter all the other branches and twigs, that this

Tree may become a great Tree! Then shall we all rejoice, one with another, with joy unspeakable and full of glory.»

http://jacobboehmeonline.com/home

 

«Cayce foresaw world events that can only be described as apocalyptic, a period of purification involving natural disasters that will

dramatically alter the surface of the Earth, wars, economic collapse, and socio-political unrest.

Cayce believed that these horrible future events could be averted if humanity changed its behavior. And this is the purpose for giving

prophecies – to warn people to change so that the prophecies won’t happen.»

http://www.near-death.com/experiences/cayce11.html

“Cayce foresaw a promising Aquarian age which he described as “The age of the Lily”. The readings depict this collective future as an age of

purity when individuals, at long last, will come to understand their true relationship to the Creator. It will be a time in the history of the world when

each individual realizes her or his responsibility toward all others. Regardless of the standings of any particular nation, there will “be the greater

consideration of each individual, each soul being his brother’s keeper (3976-18). That consideration will lead to what Cayce called a “levelling”

in which humanity will understand that all are equal, and that “each man will live for his fellow man” (3976-29).

http://www.edgarcayce.org/are/blog.aspx?id=6122&blogid=445

 

Som det går fram av Cayce`s visjon vil naturen selv gripe inn for å stanse utviklingen mot diktatur hvis ikke vi mennesker selv gjør det.

Så er det nok slik at skal vi forandre verden må vi begynne med oss selv.

En materialist som ikke tror på noen åndelig virkelighet, tror heller ikke på spådommer. Så er det ganske mange som tror og kanskje enda flere

som ikke vet hva de skal tro.

 

De som ikke tror på en åndelig virkelighet får nå bare holde på med sitt. Men for alle oss andre kan det være greit å overveie om Edgar Cayce har rett. Da melder spørsmålet seg: Hvordan kan vi mennesker manifestere "The age of the Lily"? I alle religioner ligger det moralske rettesnorer som burde lede fram mot det målet. Men religioner har holdt på i 5000 år, og så langt har de mislykkes i å få menneskeheten til å "change it`s behavior". Det er langt igjen før "each man will live for his fellow man".

 

Det er kanskje på tide å prøve en annen oppskrift?

 

Hva er så årsaken til at etter 5000 år har ikke religioner klart skape en verden hvor fred og kjærlighet hersker?

Kan det være at kilden til fred og kjærlighet ikke ligger i noe utenfor oss selv, men i oss selv?

 

Dette er et sitat av traumeforskeren Peter Levine: “Unresolved trauma leads to re-enactment and is a major factor in the escalation and perpetuation of violent behavior. Solving this threat to local and global social stability is and will be one of our greatest challenges.”

 

Her er et sitat av John Bradshaw:

"I hodet mitt var jeg fortsatt professor, teolog og terapeut, men jeg fortsatte å utagere. Jeg leste alle nye bøker jeg kunne få tak i, og jeg diskuterte problemene med terapeuten min, men jeg fortsatte med utageringen. Jeg strebet etter høyere bevissthet; lærte meg de gamle sjamanenes metoder; energi-healing; studerte "A Course in Miracles"; mediterte og ba (noen ganger i mange timer); men jeg fortsatte å utagere. Det jeg ikke visste var at jeg trengte å ta opp den ensomheten og den ubearbeidede sorgen som den sønderknuste lille gutten i meg følte over tapet av faren, familien og barndommen sin. Jeg var nødt til å ta opp den opprinnelige smerten i meg."

(side 92 i boken "Som å komme hjem")

 

Den tradisjonelle Liljen har denne læresetningen: "Rydd opp i din fortid før du gir deg ut på en åndelig vei." Å rydde opp i sin fortid vil være nyttig for alle, uansett hvilken livsvei de velger.

 

For detaljer, klikk "Lag en Liljen light" øverst i venstre hjørne.

 

 

 

 

Siden er under utvikling.