Mental trening

Suksess-triangelet

Mitt mål

Min historie.

Da jeg var ett år gammel ble jeg utsatt for en livstruende episode. Dersom traumer ikke blir bearbeidet vil vi finne metoder for å utagere den psykiske smerten. Min metode ble fysisk trening. 8 år gammel bestemte jeg meg for å bli bokser. Tidlig i ten-årene kom jeg over Masutatsu Oyamas bok "This is karate" Den ble min bibel i mange år, og til dels beinhard trening ble min krykke. I tyveårene kom jeg i kontakt med ei gruppe (Liljen) som drev gruppeterapi. Jeg seilte utenriks sjøfart på den tiden, så det ble mye til og fra, og etter 4 år går elever ut av Liljen uansett. I hvert fall tok gruppen toppen av den verste aggresjonen og forhindret en kriminell karriere. Jeg fortsatte treningen, men etter hvert kom jeg til et punkt hvor kroppen ikke ville mer. Da ble det å finne en annen form for utagering. Mental trening ble første valg. Så tok jeg for meg John Bradshaws metode, og trodde jeg var i mål. Til jeg tok for meg Peter Levines metode og fikk øynene opp for hva som egentlig lå bak all utageringen. Det kan vel sies at Liljens vei er mitt livsverk. Synd jeg ikke hadde den verktøykassen da jeg var 20 år gammel.

.

 

Min visjon

Min personlige visjon for tiden er å gå gjennom alderdommen og ut av livet fulgt av "englene" trygghet, frihet og fred. Verktøyet er å skape harmoni i "den indre familie". (Alle delpersonligheter fra spebarn til voksen alder)

Det gjør jeg med en kombinasjon av Bradshaws og Levines metoder.

Papirutgaven av kursheftet: Innføring i mental trening

Innføring

i

mental trening

 

Mental trening er systematisk arbeid for å la tanker, følelser, ord og

handlinger tjene egne mål og interesser. Mest brukt av idrettsfolk, men

mental trening vil styrke konkurranseevnen på alle områder.

 

Innhold

 

Dvel ved det positive

 

Bli venn med deg selv

 

Vinn venner

 

Avspenning

 

Selvprogrammering

 

Affirmasjoner

 

Sett mål - og nå dem

 

 

Litt om forfatteren og kurset.

 

Min interesse for mental trening ble vekket i forbindelse med at jeg var aktiv kampsportutøver i yngre dager. I kampsport, og i de fleste andre idretter, blir utøveren utsatt for psykiske belastninger. Mental trening i en eller annen form er en betingelse for å nå utover et gjennomsnittsnivå. En som ikke har tro på seg selv og sine egne ferdigheter har ingen ting i en konkurranse å gjøre.

 

Den første boken jeg kjøpte på området mental trening het ”Psycho-cybernetics” skrevet av Maxwell Maltz, en plastisk kirurg som hadde gjort seg en del tanker om hvorfor plastisk kirurgi hadde en dramatisk effekt på pasienters psyke, og hvorfor det i noen tilfeller ikke hadde det.

 

Jeg brukte flere måneder på å studere boken. Den ble fylt med svarte understrekninger, røde understrekninger, utropstegn og notater. 2-3 år etter bestemte jeg meg for å lese boken en gang til. Jeg fikk da det lykkelige innfall å spørre meg selv: Etter så mye intens studering, hvilken virkning har denne boken hatt på mitt liv? Og svaret ble: Ingen. Absolutt ingen virkning.

Hva var så årsaken til at jeg ikke hadde fått noe som helst ut av mine intense studier. Den samme årsak som vil gjøre seg gjeldende ved å lese en hvilken som helst bok om emnet mental trening eller personlig utvikling. BØKER DRUKNER DEG I INFORMASJON. Du vet ikke hvor du skal begynne å arbeide. Du prøver litt av det ene og litt av det andre. Til slutt går du lei og setter boken vekk eller kjøper en ny bok.

 

Jeg tok min lærdom av det og la opp den mentale treningen på den eneste måten som fungerer: En ting av gangen og ta tiden til hjelp.

Mental trening dreier seg om å endre, eller lage nye, vaner, og det krever TID.

 

Det tok meg altså flere år å finne ut dette. Hvis du har lest bøker om mental trening, har du antagelig gjort samme erfaring. Hvis ikke, kan du med en gang notere deg: EN TING AV GANGEN OG TA TIDEN TIL HJELP.

 

Derfor er dette kursheftet delt opp i brev. For å unngå å tåkelegge øvelsene er også brevene stort sett uten teori, sakhistorier eller fyllstoff. Kun enkle øvelser som skal gi deg vanen med å jobbe med en ting av gangen.

De to første brevene dreier seg om positiv tenkning. Det emnet kan det skrives tykke bøker om, og det blir også gjort. Men stort sett kan det du trenger å vite om positiv tenkning kokes ned til to setninger:

 

A.Finn det positive i alle situasjoner og i alle mennesker, deg selv inkludert, og dvel ved det.

B.Gi aldri deg selv eller andre negativ kritikk.

 

Dette har du jo hørt før, ikke sant? Det er bare det at den slags går inn det ene øret og ut det andre. Øvelsene i de to første brevene skal hjelpe deg til å beholde budskapet inne i hodet lenge nok til at det får bitt seg fast.

Hva er så vitsen med å tenke positivt?

 

Positiv tenkning utløser følelsen av suksess eller vinnerfølelse. Negativ tenkning utløser følelsen av fiasko eller taperfølelse. Alle følelser ligger i vår genetiske database. Det er altså naturen som har programmert inn våre følelser, og naturen gjør ikke noe uten grunn.

 

Så hva er årsaken til at vi har disse følelsene? Hvis vi tar utgangspunkt i at det er naturens lov at det er de mest tilpasningsdyktige som skal overleve, behøver du ikke være spesielt dyptenkt eller filosofisk anlagt for å dra den konklusjon at ved å tenke negativt utfordrer du en formidabel motstander: Naturen selv. Du vil også komme fram til at ved å tenke positivt, får du naturen på din side.

Den øvelse som er valgt i brev 1 er generell. Etter hvert som du får erfaring vil du lage andre øvelser tilpasset spesielle situasjoner. En idrettsutøver baserer ikke den mentale oppladingen foran en viktig konkurranse ved å tenke på kjæresten, og skal du i jobbintervju, bruker du ikke dagene og timene i forveien på å tenke på din gode helse.

 

Det som betyr noe er at du kommer i gang. Du skal gi hjernen beskjed om at her skal det tenkes positivt. Og hjernen gjør det den får beskjed om å gjøre. Om enn ikke uten protester. Les det som står om motstandsreaksjoner i brev 1.

 

Når du får taket på den positive tenkningen, vil du en gang i mellom få følelser som best kan beskrives som halleluja-stemning. Dette er et overskuddsfenomen som du bør la få utløp i fysisk eller intellektuelt arbeid. Hvis du lar denne energien få løpe fritt, vil hjernen selv dempe følelsen. Da disse prosessene er kjemiske, kan du gå over i nedstemthet hvis din hjerne ikke klarer å produsere anti-oppstemtstoffer i riktig mengde. Målet bør være å få et stabilt godt humør uten topper og bunner.

 

Hensikten med dette kurset er å gi deg ferdigheter i mental trening, og ikke kunnskaper om mental trening. Du kan kanskje mene at brevene er vel korte. Det er de ikke. De er for lange. Det er min erfaring at jo mer tekst en øvelse er pakket inn i, jo mindre utbytte får du av den.

Men når det er sagt, vil jeg også anbefale å gå på ditt lokale bibliotek og låne det de har av bøker om personlig utvikling, positiv tenkning og populær-psykologi. Som motivatorer ved siden av det daglige arbeidet med den mentale treningen fungerer bøker utmerket.

 

Den som driver mental trening gjennomgår tre faser. Den første fasen er prøvefasen. Du lurer da på om det egentlig har noe for seg, og bestemmer deg for å gjøre et forsøk, men har da ikke særlige forhåpninger til det hele. Etter hvert vil du finne at øvelsene virker, og blir da litt mer interessert. Du går da over i problemfasen hvor du blir observant på dine problemer og hemninger på forskjellige områder, og begynner å arbeide med dem. Den tredje fasen er visjonsfasen. Det er da det virkelig går opp for deg hvilke muligheter som ligger i din egen hjerne. Du går da over fra å være problemorientert til å fokusere på dine mål. Du innser da at det ikke er nødvendig å være perfekt på alle mulige områder for å nå målene. En ubrytelig tro på deg selv er det som kjennetegner visjonsfasen.

 

Enkelte kommentarer er lagt til brevene i forhold til andre deler av pensum i Liljens vei.

 

 

Webutgaven ligger her.

Siden er under utvikling.

Liljens vei

Intro i papirutgaven

Kursheftet.

 

63 A4-sider i ringperm

 

Kursheftet i papirutgave kan bestilles her:

 

kurshefte@wayoflily.com

 

Pris kr. 150,- + porto

 

 

 

Hva er mental trening?

 

Mental trening er systematisk, målrettet arbeid for å la

 

tanker, følelser, ord og handlinger

 

tjene egne mål og interesser

Suksess-triangelet består av de tre komponenter som er nødvendig å holde i

fokus for at et mål skal bli nådd.

 

Uten en klar visjon om et fremtidig mål, vil heller ikke et nødvendig arbeid bli satt

igang

 

Etter hvert som visjonen utvikles, blir også ønsket om å sette i gang et arbeid for

å manifestere visjonen vekket og satt i gang. To faktorer i triangelet er på plass.

Etter hvert som arbeidet skrider fram, vil det dukke opp fysiske eller mentale

hindre. For å forhindre at det påbegynte triangel klapper sammen, må den tredje

faktor på plass: Utholdenhet. Med alle tre faktorer på plass, peker triangelet

konstant mot målet.

Mental trening er det stort sett bare idrettsfolk som bruker. De vet at den som også trener mentale ferdigheter stiller sterkere i konkurransen om medaljer. Mental trening er systematisk, målrettet arbeid for å la tanker, følelser, ord og handlinger tjene egne mål og interesser. I kampen om medaljer og i kampen om en sosial posisjon er det både likheter og forskjeller på hvordan mental trening bør legges opp. I idretten har mental trening vært i fokus i mange år. I og med at hver femte student sliter psykisk er det helt klart at utdannelsesinstitusjonene ikke har det samme fokus. Artikkelen er fra 2014, men det er ingen grunn til å tro at det har vært en radikal endring til det bedre. Artikkelen slutter med at det offentlige må ta mer ansvar. Tror studenter gjør klokt i å ta ansvaret selv.

 

Mental trening kan utmerket godt misbrukes til fullstendig å dyrke eget ego. Det kan bare unngås ved å sørge for at livet blir noe mer enn å dyrke fysiske og materielle mål. Et lykkelig menneske har en sunn balanse mellom kjærlighet og vilje. Ved siden av fysiske og materielle mål, må det også settes mål på områdene vennskap, parforhold og familie.

 

Siden er under utvikling.